صوت آماده شدم تا که ببوسم خشکی لبت را بانوحه خوانی آقای رسول مصلایی

صوت آماده شدم تا که ببوسم خشکی لبت را بانوحه خوانی آقای رسول مصلایی

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/27

 

آماده شدم تا که ببوسم خشکی لبت را
آتش زده این زخم تمام بدنت را