صوت بر روی دستم جان دادی اصغر با نوحه خوانی آقای حجتی

صوت بر روی دستم جان دادی اصغر با نوحه خوانی آقای حجتی

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/01

بر روی دستم جان دادی اصغر

چون لاله ای سرخ گشتی تو پرپر

ای کودک شش ماهه من لای لایی