صوت نوحه بسیار زیبا و ماندگار علی اصغر با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر

صوت نوحه بسیار زیبا و ماندگار علی اصغر با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/09/29

صوت بسیار زیبای آقای ناصر زحمت بر در وصف شاهزاده علی اصغر

به گهواره علی اصغر

برای آب زدی پرپر

شوی سیراب تو ای مادر ز دست ساقی کوثر