صوت نوحه سپهدار افتاد با نوحه خوانی آقای ذاکری

صوت نوحه سپهدار افتاد با نوحه خوانی آقای ذاکری

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/09/30

تا علمدار افتاد

آن سپه دار افتاد

از روی زین به زمین سید و سالار افتاد