صوت نوحه لاله سرخ حسنم با صدای آقای رامین خورسند

صوت نوحه لاله سرخ حسنم با صدای آقای رامین خورسند

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/31

لاله سرخ حسنم

رزمنده بی کفنم

بس که تو پرپر شده ای

چون علی اکبر شده ای